Marc van Westrenen

mr. M.G. van Westrenen

Marc van Westrenen was werkzaam bij Rotterdamse Verzekerings Service, Shell Internationale Petroleum Maatschappij, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Rotterdam.
Na zijn studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft hij als advocaat een ruime advies- en proceservaring opgedaan gericht op:

aansprakelijkheid uit (on)rechtmatige daad en contract, vaak met samenhangende verzekeringskwesties (dekkingsgeschillen, second opinion) alsook transportrecht (Incoterms, CMR);

verbintenissen waaronder verhuur bedrijfs-, woonruimte en personeelskwesties;

overheidsbemoeienis/bestuursrecht (bestuursdwang, vergunningen, fiscaal- en justitieel beslag);

faillissementen (aanvraag en -verweer);

nalatenschappen (vorderingen, vereffening en verdeling).

Bij de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd onder het rechtsgebied verbintenissenrecht.

Beheerst Engels, Duits en kan direct beschikken over vloeiend Russisch en Oekrainsch.

Contact