Lydia de Groot

mr. A.M.G. de Groot

Lydia de Groot is vele jaren in de advocatuur werkzaam en dan ook zeer ervaren. Zij beschikt over een scherp juridisch inzicht en heeft oog voor de mens achter de kwestie.
Vakkundigheid en betrokkenheid zijn dan ook kenmerkend voor de wijze waarop zij de rechtspraktijk uitoefent. Rechtzoekenden die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp (toevoeging) staat zij ook graag bij. Lydia de Groot heeft zich gespecialiseerd in de rechtstoepassing waarbij vrijheidsbeneming aan de orde is of kan zijn.
Dit betekent dat u bij haar terecht kunt voor de navolgende rechtsgebieden:

Strafrecht
Na ontvangst van een dagvaarding, strafbeschikking of oproep voor een zogeheten OM-zitting kunt u met haar contact opnemen. Maar ook indien een uitnodiging voor verhoor wordt ontvangen is overleg vooraf raadzaam.
Niet alleen is bijstand mogelijk bij verdenking van gewelds- en/of vermogens-delicten maar ook bij weigering van een V.O.G. (verklaring omtrent gedrag).
Verder verleent zij, mede gelet op haar ervaring als Verplichte zorg-advocaat, bijstand in TBS-zaken.

Jeugdrecht (Straf en Civiel)
Zowel op strafrechtelijk gebied als in de civiele sfeer worden minderjarigen geconfronteerd met dwang en vrijheidsbeneming.
Wat dat laatste betreft valt te denken aan minderjarigen die wegens (vermeende) gedragsproblemen gesloten geplaatst worden in een civiele jeugdinstelling. Met veel inzet en succes verleent Lydia de Groot bijstand aan al deze minderjarigen.

Verplichte zorg (WvGGZ en WZD)
Voorts heeft Lydia de Groot zich gespecialiseerd in het recht van de psychiatrische-, psychogeriatrische- en verstandelijk gehandicapte cliënt.
Zo staat zij cliënten bij die geconfronteerd worden met een verzoek tot een Zorgmachtiging of Rechterlijke Machtiging.  Welke machtiging kan leiden tot gedwongen opname in een accommodatie (zoals een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis). Maar ook van de interne rechtspositie van degenen die al onvrijwillig opgenomen zijn, is zij goed op de hoogte. 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft zij de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Strafrecht, TBS, Psychiatrisch Patiëntenrecht en Jeugdstrafrecht.
Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op ieder rechtsgebied. Lydia is lid van de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN).

Contact