Karin van Bijsterveld

mr. K. van Bijsterveld

Karin van Bijsterveld (Universiteit Leiden) is een zeer ervaren Personen- en Familierecht advocaat.

Al tientallen jaren is zij vFAS gespecialiseerd familierechtadvocaat en echtscheidingsbemiddelaar. De vFAS is een advocatenvereniging met het keurmerk Specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten. Aan het behoud van het lidmaatschap stelt de vFAS hoge eisen.

Naast haar werk als advocaat is Karin ook bestuurlijk actief.

In 2019 is zij benoemd tot voorzitter van NL Actief. NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. 

Sinds 2018 is zij President-Commissaris raad van commissarissen Recreatieschap Noord-Holland. Recreatieschap Noord-Holland is dé organisatie die zorgt voor een brede variatie aan recreatieve activiteiten in een groene omgeving.

In 2016 is zij benoemd tot voorzitter van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). De SWS heeft als doel het bevorderen van het bezit van accommodaties door sportorganisaties, door borgstellingen af te geven aan banken ten behoeve van sportverenigingen.

Van december 2012 tot december 2018 was zij lid van de Raad van Toezicht van de Kennisinstituut Sport (voorheen NISB). 

Van 2014 tot 2016 was zij voorzitter van de Europese werkgeversorganisatie in de sport (EASE). 

Van 2008 tot 2016 was zij vice-voorzitter van de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS). 

Van 2011 tot 2017 was zij gekozen bestuurslid van Tennis Europe en voorzitter van de Junior Committee van Tennis Europe. 

Vanaf december 2006 tot december 2010 was zij voorzitter van de tennisbond (KNLTB). Zij was daarmee de jongste en de eerste vrouwelijke voorzitter sinds het ontstaan van de vereniging in 1899.

 

  

Contact