Victor Boitelle

mr. V.L.M.J. Boitelle

Victor Boitelle (Universiteit van Amsterdam) is medeoprichter van het kantoor dat sedert 1982 gevestigd is te Hilversum.

Victor heeft jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, procesrecht (ter zake van verbintenissen, aansprakelijkheid, contracten, onrechtmatige daad en schadevergoeding, erfscheidingsproblematiek), bestuursrecht, sport- en verenigingsrecht.

Naast zijn procespraktijk heeft hij een ruime adviespraktijk.

Zijn cliënten zijn middelgrote en kleinere bedrijven, verenigingen, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren.

Victor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Verbintenissenrecht
Ondernemingsrecht
Vennootschappen
Verenigingen en Stichtingen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid

Deze registratie verplicht Victor elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

Victor begeleidt de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht en is lid van de Gooische Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten.

Contact