Houtsmuller Boitelle Advocaten is sedert 1982 gevestigd aan de Emmastraat te Hilversum. De aan het kantoor verbonden advocaten zijn allen ervaren en hebben diverse specialismen. Houtsmuller Boitelle Advocaten richt zich op ondernemingen, particulieren, non-profit instellingen en verenigingen.

Houtsmuller Boitelle Advocaten hecht een groot belang aan de persoonlijke behandeling van de zaken, waarbij wordt gezocht naar constructieve en praktische oplossingen.

In nauw overleg met de cliënt wordt gekozen voor een bepaalde aanpak van de zaak.

Het oplossen van conflictsituaties en het voeren van processen behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van het kantoor. Daarnaast richt het kantoor zich vanzelfsprekend op het voorkomen van conflicten door goede advisering vooraf.

In de loop der jaren heeft het kantoor een uitgebreid landelijk netwerk opgebouwd van externe deskundigen, waaronder diverse hoogleraren, die kunnen worden ingeschakeld voor zeer specialistische adviezen.

Houtsmuller Boitelle Advocaten sponsort de Stichting Raadhuis Concerten Hilversum.

mr. Victor Boitelle

Advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht, arbeidsrecht, procesrecht, bestuursrecht en sport- en verenigingsrecht.

mr. Hester Houtsmuller

Advocaat vFas gespecialiseerd in Personen- en Familierecht, Mediation en Gezondheidsrecht.

mr. Marc van Westrenen

Advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, huurrecht en bestuursrecht

mr. Karin van Bijsterveld

Advocaat vFas gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht en Mediation.

mr. Lydia de Groot

Advocaat gespecialiseerd in het Strafrecht, Jeugd(straf)recht en Psychiatrisch patiëntenrecht.

Rechtsgebieden

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur. Deze registratie verplicht iedere advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staan onderstaande advocaten met de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

    • mr. V.L.M.J. Boitelle: Ondernemingsrecht, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschappen,  Verenigingen stichtingen, Verbintenissenrecht.

      

    • mr. H. Houtsmuller: Personen- en Familierecht,  Bijzonder curator, Echtscheidingen, Alimentatiezaken, Omgangsregelingen, Internationaal privaatrecht, Kinderontvoering, Jeugdbeschermingsrecht, Mediation en Ouderschap en Erkenning.

      

    • mr. M.G. van Westrenen: Algemene Praktijk, civiel- en bestuursrecht.

      

    • mr. K. van Bijsterveld: Personen- en Familierecht, Echtscheidingen, Alimentatiezaken, Omgangsregelingen, Mediation, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en Erkenning.

      

    • mr. A.M.G de Groot: Algemene praktijk, Strafrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Jeugdstrafrecht en TBS.

Deze registratie verplicht bovenstaande advocaten elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Contact